karkot Kaikki ei ole miltä näyttää.

Immateriaaliarvot Sastamalan Opistossa ja muissa kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen, kuten Sastamalan Opiston toiminnan luonne ja tulos on pääosin immateriaalista, jonka tarkka mittaaminen on erityisen vaikeaa. Opistoissa ei ole kokeita ja näin ollen oppimista ei kontrolloida – oppijan oma kokemus ja tavoitteet vaihtelevat suuresti.

Toiminta kansalaisopistoissa koostuu pääosin neljästä opiskelumuodosta:

1. Opintojaksoista, joiden tarkoituksena on oppia joku tekniikka tai oppisisältö. Nämä toimivat usein pohjana yritystoiminnan aloittamiselle.

2. Sosiaaliset, yhdessäolo-opintopiirit, joilla on joku opinnollinen aihe ja niillä toistetaan, joitain jo opittuja menetelmiä.

3. Vapaa-ajan hallinnan piirit. Näiden avulla pyritään löytämään uusi harrastus - korvata huonoja tapoja ja löytää uusia kavereita.

4. Yksilöopiskelu, joka tähtää esim. musiikin tai kielen oppimiseen.

Opintojen kautta saadaan immateriaalisia tuotoksia, kuten ammattitaidon lisääntymistä, hyvinvoinnin lisääntymistä, onnellisuutta, ystävyyttä ja vaikkapa terveyttä.

Ammattitaidon lisääntymisen arviointi olisi helpointa toteuttaa. Sen voi tehdä opettaja prosessia tarkkailemalla tai kokeita tekemällä ryhmässä tai yksilöopetuksessa. Opettajilla on usein käsitys oppijoiden osaamistasosta ja tämä käsitys perustuu ammattitaitoon ja kykyyn ymmärtää tehtävän vaatimia taitoja ja nämä havainnot voidaan muuntaa myös opintosuorituksiksi. Opiston kurssien immateriaaliarvo (jokin erityistaito) voi realisoitua opintosuorituksina, jotka voidaan lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa.

Muut immateriaaliset vaikutukset ovat hyvin subjektiivisia. Oppija voi haastattelussa sanoa, että ”opintopiiri on viikon paras tapahtuma”.

Immateriaalisia vaikutuksia voi tutkia vertaamalla oppimistilanteita tehtyihin tutkimuksiin. Seuraavat kaksi artikkelia esimerkiksi antavat vertailupohjaa immateriaalisen vaikutuksen arvioinniksi.

Tiedetään, että liikunta, päänkäyttö, ruokavalio ja oman terveyden tarkkailu vähentävät riskiä sairastua dementiaan. Dementian alku voi siirtyä 5 – 10 vuotta (ks. THL:n tiedote: https://www.thl.fi/fi/-/lapimurtotutkimus-elintapaneuvonta-ehkaisee-muistihairioita). Opisto voi omassa kurssitarjonnassaan tuottaa terveyttä edistäviä kursseja. Sastamalan opiston opintokokonaisuuteen 'Pää kuntoon Sastamalan opiston kursseilla' (kurssit vapaavalintaisia) -opintokokonaisuuteen osallistuu noin 250 yli 65 vuotiasta henkilöä, joiden tilastollinen riski sairastua dementiaan on 4-10%. Henkilöinä laskettuna 10-25 henkilöä. Esimerkiksi 10 henkilön dementian siirtyminen 5 vuotta on kokonaissummana 2000000 euroa.

Sanna Nummelin kirjoittaa artikkelissa Kulttuurin hyvinvointivaikutukset: onnea, elämyksiä, terveyttä: ”Sosiaalisen toiminnalla saadaan terveyden kannalta hyviä vaikutuksia. Kulttuuritoimintaan osallistumisen hyvinvointivaikutuksista tehtyjä tutkimuksia yhdistää käsitys yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta” (http://teatteri.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_2011-1.pdf).

Kansalaisopistot ovat usein toiminta-alueellaan merkittäviä kulttuurituottajia ja kouluttajia. Taideaineilla on merkittävä osuus kokonaistuntimäärästä. Osallistuminen luovaan toimintaan antaa voimia selviytyä päivittäisistä töistä ja opisto antaa pakopaikan ja referenssin normaalille toiminnalle ja käyttäytymiselle. Opiston kurssit voivat johtaa myös uusiin ja vapaa-ajan harrastuksiin sekä parempaan elämän hallintaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän karkot kuva
Kari Kotiranta

Näyttää siltä, että kansalaisopistoissa oppimisen sivuvaikutukset voivat muodostua tärkeämmiksi kuin se toiminta jota varten ko. laitokset on perustettu. Salaisuus piilee ihmisen kokonaisvaltaisuudessa. Ihmisen hyvinvointi vaatii monipuolista ja monitahoista harjoitusta. Täytyy harjoittaa ruumistaja päätä - syödä oikein ja mieluummin hyvässä seurassa. Lisäksi olisi hyvä seurata sitä, mitä minulle kuuluu.

Toimituksen poiminnat